-- Reklam Alanı 9 --

ENEZ GÖNÜLLÜLERİ YEREL YÖNETİMDEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği 31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçimlerde göreve gelecek olanlara ışık tutmak amacıyla yazılı bir bildiri yayınladı.

14:18:37 | 2019-03-20
-- Adversting 5 --

Bildiride Derneğin yeni yöneticilerden beklentileri ve Enez’in geleceğine dönük öneriler yer aldı..Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Adına Yönetim Kurulu başkanı İsmet Esengin adıyla kamuoyuna sunulan bildiri şöyle  :

31 Mart Yerel Seçimleri ardından Enez’de yeni bir dönem başlayacaktır. Bu süreçte her adayın ve bağlı oldukları partilerin önümüzdeki beş yıl için bizlere vaatlerini dinlemekteyiz. Sonuçta seçimin bir kazananı olacak. Aslolan Enez’in kazanmasıdır diyerek tüm adaylara, Enez’in geleceğini şekillendirirken tüm STK’lardahil halkın katılımı ile kararlar alınmasının önemini hatırlatırız. Bu seçim adayların kişisel hırslarının, yakın çevrelerini ya da belirli zümrelerin çıkarlarını savunacakların değil, kendini Enez’e adayıp Enez’i geleceğe hazırlayacak ve onu Marka Kent yapma yolunda en uygun adayı ve ekibi göreve getirme vesilesi olmalıdır.

Bu açıdan Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği olarak 10 yıldır Enez’e değer katmak için bir sürü uzman ve Enez’in yetiştirdiği değerlerin katılımı gerçekleştirdiğimiz onlarca etkinlik, toplantı ve konferanslar ile ‘Nasıl Bir Enez İstiyoruz’ konusuna dair öneriler ve raporlar oluşturduk. Bu çalışmalar ışığında yeni seçilecek Belediye Başkanına ve yönetici kadrolara katkı vermek üzere oluşturduğumuz ve sonrasında da takipçisi olacağımız önerilerimizi paylaşıyoruz.

1.1 Nisan’da göreve başlayan başkan kendisine ve birinci derece yakınlarına ait kapsamlı mal beyanını belediye internet sitesinden halk ile paylaşmalı ve bunu her sene yenilemelidir. Seçilen başkan daha önceden görev yaptı ise o dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine ait mal bildirimini aynı sitede paylaşmalıdır.

2.Göreve gelen başkan öncelikle belediyenin bilançosunu, gelir gider durumunu ve nakit akışı raporlarını incelemelidir. Belediye varlıkları ve yükümlülükleri analiz edilmeli, borç ve alacak durumu ile belediyenin sabit kıymetleri ve nakit varlıkları açıklanmalıdır. Hesaplarda uygunsuzluklar varsa sorumlulardan hesap sorulmalıdır.

3.Belediyede şeffaflık esas olmalıdır. Belediye bütçesi, yatırım kararları, aylık faaliyet raporları, meclis ve encümen kararları ve denetim raporları düzenli olarak halkla paylaşılmalıdır.

4.Enez’in ortak akıl ile yönetileceğini söyleyen adaylarımızın seçildiklerinden itibaren bir ay içerisinde Enez Kent Konseyini veya Kent meclisini kurmaları ve ilk toplantısını gerçekleştirmesini sağlamalıdır.

5.Enez’de oluşan bölünmüşlüğün, ayrımcılığın kaldırılması ve huzurlu bir ortamın tesis edilmesi yeni başkanın öncelikli görevlerinden olmalıdır. Başkan herkesi kucaklamalı ve Belediye yönetiminde eşitliği ve adil olmayı ilke edinmelidir.

6.Enez için Turizm ağırlıklı kalkınma modeli benimsenmeli ve Tarih, Doğa ve Doğa Sporları, Sağlık, Eğlence ve İnanç Turizmine yönelik önemli zenginlikleri olan Enez’in bu potansiyeli değerlendirilmelidir. Enezlilerin bu kalkınmadan pay alabilmeleri için ev pansiyonculuğu, hediyelik eşya üretimi, yerel ürünleri pazarlama ve satış, rehberlik gibi girişimcilik becerileri geliştirilmelidir. Bu yönde Enez halkının eğitimi sağlanmalıdır.

7.Sağlıklı bir gelişim için ‘Citta Slow’, ‘Sakin Şehir’ kriterleri referans alınmalıdır ve ‘Kent Anayasası’ oluşturulmalıdır.

8.Dijital Belediyecilik yaşama geçirilmelidir.

9.Kent Kimliği ancak Kent Kültürünün oluşumu ile mümkündür. Kent Kültürünün oluşması için öncelikle kent hafızasının yaşatıldığı bir Kent Müzesi’ni de içinde barındıran bir Kültür Merkezi oluşturulmalıdır.

10.Enez için bir kent içi ulaşım politikası geliştirilmelidir. Esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekirse kent merkezi trafikten arındırılarak cazibe merkezi haline getirilmelidir. Sahil ve Çataltepe mahallesini de kapsayacak şekilde tüm mahallelerde bir ulaşım planı oluşturulmalı ve belediye ya da halk otobüsleri ile sorun çözülmelidir.

11.Enez ve Sahil arasında oluşan suni ayrım giderilmelidir. Sahildeki ekonomik ve entelektüel potansiyeli Eneze kazandırmanın yolları aranmalıdır.

12.Göllerin kurtarılması, turizme kazandırılması ve balıkçılığın yeniden gözde hale getirilmesi geniş katılımlı projeler üretilip hayata geçirilmelidir.

13.Temizlik Turizmin olmazsa olmazıdır. Temiz Enez şiarı ile Enez’in ve Sahilin temizliğinin sağlanması, önleyici tedbirler alınması, ekip ve donanımın bu yönde geliştirilmesi ve organizasyonu ivedilikle sağlanmalıdır. Arıtma tesisinin etkin kullanımı ve derin deşarj uygulaması ile denizin temizliğinin sağlanması hayata geçirilmelidir.

14.Kalkınma iddiası ile Enez’in beton yığınına dönmesi önlenmelidir. Yeni yapılar ve villalar kalkınma değil Enez altyapısına ilave yüktür. Bu amaçla Trapez, Karagöl vs gibi alanlar betonlaşma ile değil, turizme hizmet edecek ancak doğal güzelliği yok etmeyecek projelerle Enezin kalkınmasına hizmet etmelidir.

15.Limanın çağdaş hale getirilerek uluslararası turizme açılması, bu amaçla gümrük faaliyetlerinin tesisi, Enez Keşan yolunun yapılması, Turizm ve Su Ürünleri MYO açılması çalışmaları hızlandırılmalıdır. Enez’i bir aktarma limanı haline getirecek projelere karşı uyanık olunmalıdır.

16.Enezde kampı bulunan Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile Enezin kalkınması, kent sorunları, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik ortak projeler geliştirilmesi konularında işbirliği yapılmalıdır.

17.Enez’de yetişmiş değerlerden, Enez’e katkı sağlayabilecek tüm Enez sevdalılarından Enez’in marka kent olması için yararlanılabilecek platformlar oluşturulmalıdır.

18.Sokak hayvanları ve sahildeki başıboş hayvanlar sorunu ilgili STK’lar ve halkın katılımı ile çağdaş bir çözüme kavuşturulmalıdır.

19.Belediye ulufe dağıtım merkezi değil bir hizmet kurumudur. Mevcut çalışanları mağdur etmeden hızlı ve kalıcı hizmet ve çözümler üreten, Hizmet kalitesininve verimliliğin esas alındığı bir yapılandırmaya (kent konseyinin de katkılarıyla) geçilmelidir.

20.Belediye civarımızda gelişen ve Enez’i etkileyen her türlü gelişme ile ilgilenmelidir. (Mesela Saros körfezine Sazlıdere’ye yapılması planlanan FSRU projesi gibi.)

21.Enez’in geleceğe yönelik İmar planı yeniden ele alınmalı özellikle kentin silüetini bozmaya başlayan, şehrin girişinde örnekleri görülen 4 katlı binalara izin verilmemelidir. Kent kimliği oluşturulmalı, buna yönelik imar alanları belirlenmeli ve kent kimliğine uygun yapılara izin verilmelidir.

22.Turistik kent olmak için tarihi ve doğal güzellikler olması yeterli değildir. Yaya ağırlıklı ulaşım, yeterli ve temiz konaklama imkanlarının olması, temiz sokaklar, tuvaletler ve kente özgü yiyeceklerin sunulduğu lokantalar ve tabi ki kolay ulaşılabilen yerel ev ürünleri gereklidir. Bunların sağlanmadan marka kent olmak hayal bile edilemez.

Enez’in önemli sorunlarının olduğu ve kaynaklarının da sınırlı olduğunun bilincindeyiz. Ancak kısıtlı kaynaklar ile dahi Enez’in pek çok sorununun çözüleceğinin farkındayız. Yukarıdaki temel beklentilere bağlı kalmak koşulu ile yeni seçilecek belediye başkanına her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ederiz. Tersi olduğunda da şu ana kadar olduğu gibi her türlü itirazımızı yapacağımızı, eleştirilerimizle kendilerine uyarı görevini yerine getireceğimizi belirtiriz.

Yeni dönemde Enezliler adına Enezlilerle birlikte Enez’i marka kent haline getirmeyi hedefleyen bir başkanın görev almasını umuyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. (Haber Merkezi)

 

 

 
ETİKET :  Gündem

Tümü