-- Reklam Alanı 9 --

Hüseyin Solak, TARSİM Başvuru Tarihleri ve Detayları Hakkında Bilgi Verdi

Solak Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. sahibi Hüseyin Solak, yaptığı açıklamada TARSİM son başvuru tarihleri hakkında hatırlatmada bulunurken sigorta kapsamı ve detayları hakkında bilgi verdi.

10:00:06 | 2020-06-22
-- Adversting 5 --

Tarsim Çeltik ürününde son başvuru tarihinin 31.07.2020,  Ayçiçek (Yağlık) ürünlerinde son başvuru tarihi 08.08.2020 olduğunu hatırlatan Solak “Geç kalmadan uğramanız menfaatinizedir. Bu ürünlerde, özel iskonto ve özel vade imkânları ile çiftçimizin yanındayız. Sadece poliçeleştirme değil, hasar olduğunda da tüm işlemlerinizi takip ediyoruz.” dedi.

 Çeltik ve Ayçiçeği Ürünlerinde Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Çeltik ve ayçiçeği ürünlerinde, Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybının teminat kapsamında olduğunu belirten Hüseyin Solak isteğe bağlı olarak, yaban domuzunun tarla ürünlerinde neden olduğu miktar kaybının teminat kapsamına alınabileceğini ancak isteğe bağlı ek teminatların tek başına alınamayacağını ifade etti.

Poliçeleşme Süreci

Poliçeleşme sürecini aktaran Solak: “Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketi Solak Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. acentemize başvurur. Sigorta acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’ in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi oluşturur.  Acente öncelikle Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve bir nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında poliçeyi iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.” dedi.

Primlerin Ödenmesi

Solak, primlerin ödenme süreci hakkında şu ifadelerde bulundu;

 “Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır.  Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.”

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme Süreci

Son olarak Hasar ihbarı, Ekspertiz ve Ödeme Sürecine değinen Solak: “Bitkisel Ürün Sigortasında, teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, hasarlarda 15 günü aşmamak üzere Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı veya acenteler aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleri için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM’e) hasar ihbarında bulunabilir.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır. Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya, banka kanalıyla ödenir. Tazminat, hasat tarihinden önce ödenmez. Ancak, ürünün tamamen hasarlanması halinde tazminat sigortacılık ilkeleri dahilinde poliçe bitiş tarihinden önce ödenir.

Erken bir gelişme devresinde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, aynı ürünün veya farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut ürüne yapmış olduğu ekim/dikim ve bakım masrafları karşılığı olarak, Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği şekilde ödeme yapılır.” dedi.

(Abdullah Çalışkan)
ETİKET :  

Tümü