-- Reklam Alanı 9 --

-- Reklam Alanı 10 --

İPSALA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

11:59:13 | 2020-02-17
-- Adversting 5 --

            İlçemiz Süt Üreticileri Birliği 2018-2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem gereği 05 MART 2020 perşembe günü saat 11:00 de İpsala Süt Üreticileri Birliği bürosunda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 17 MART 2020 Salı günü saat 11:00’ de İpsala Belediye Düğün Salonunda yapılacaktır.

                Üyelerimizin anılan yer ve saatte toplantıda hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

 

İPSALA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU                         

Üye

Üye

Muhasip Üye

Başkan Yard.                     

Başkan

Ahmet YILDIZ                  

Mehmet DOĞAN               

Ömer İLHAN                     

Sebahattin DEMİR           

Mustafa ŞEN

 

GÜNDEM

 

 1-Açılış ve yoklama

 2-Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu

 3-2018-2019 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması

 4-2018-2019 yılları Birlik ve Ticari İşletme bilanço ve gelir-gider cetvellerinin okunması

 5-Raporların görüşmeye açılması ve müzakeresi

 6-Okunan Faaliyet Raporları ile Bilânço Kar-Zarar cetvellerinin ayrı ayrı ibrağı ve onaylanması.

 7-2020 ve 2021 yılı Birlik ve Ticari İşletmenin tahmini bütçelerinin okunması ve onaylanması.

 8-2020 ve 2021 Yılı gerçek ve tüzel kişiler için Üyelik aidatının belirlenmesi.

 9-Birlik ve Ticari İşletme hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü taşınır, taşınmaz mal almaya, satmaya, kiralamaya, bakım ve tamirini yaptırmaya, ipotek almaya, vermeye, bankalardan, kamu ve tüzel kişilerden, bakanlıklardan her türlü kredi ve hibe almaya,  protokol ve sözleşme imzalamaya, süt toplama merkezi yaptırmaya, süt soğutma tankı ve ekipmanlarını almaya ve tamir bakımlarını yaptırmaya, süt toplama binalarının tamir, bakım ve onarımını yapmaya, Bakanlık ve özel projeleri uygulamaya, dava açmaya, avukat tutmaya, mahkemelere katılmaya, icraya vermeye Birlik ile ilgili tüm resmi dairelerde işlem yapmaya Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

10-Birlik ve Ticari İşletme işlerinin yürütülmesi, Üye  üretici sütlerinin pazarlanması ve-veya satışının Birlik ve Birliğin Ticari İşletmesi üzerinden yapılması, üyelerimizin sütlerinin toplama şartları, pazarlama ve satış şartları, fiyat ve alınacak hizmet, komisyon miktarları , süt ihalelerini, süt satış sözleşmelerini, teminat alınması ve gider karşılığı olarak firmalardan talep edilecek prim bedellerinin belirlenmesi ve üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedeli belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11-Birlik Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı yolluklarının belirlenmesi.

12-Dilek ve temenniler

13-Kapanış.

 
ETİKET :  

Tümü