-- Reklam Alanı 9 --

İpsala Ziraat Odası Başkanlığından Duyuru

İpsala Ziraat Odası Genel Kurul ve Seçimleri

22:45:18 | 2019-01-15
-- Adversting 5 --

İpsala Ziraat Odası Başkanlığından Duyuru

6964 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin İpsala Ziraat Odası Genel Kurul ve Seçimleri 03.02.2019 Pazar Günü Saat 10.00'da İpsala Belediyesi Düğün Salonunda yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamazsa aynı yer ve saatte 04.02.2019

Pazartesi günü ( Bir gün sonra) yapılacaktır.İlan olunur.14.01.2019

Seda KUZU

Genel sekreter

İpsala ZiraatOdası

Hüseyin DARCAN

Başkan

İpsala ZiraatOdası

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama,

2- Bir Başkan ve bir Başkan Vekili ile iki K6tip Üyeden oluşan Divan Heyetinin Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4- Çalışma Raporunun okunmasr,

5- Kesin Hesapların kabulü, ibrası

6- Oda Meclis ve Oda yönetim Kurulunun İbrası,

7- 2019-2023 yılları için hazır|anacak tahmini bütçe ve çalışma programlannın

müzakeresi ve kabulü,

8- Oda Meclis Kuruluna gerekli görüldüğünde revize bütçe, ek bütçe, ya da hesaplar arası

aktarım yapabilme yetkisi verilmesine,

9- Genel Kurulca ilke,usul ve esaslara uygun olarak Oda'dan İktisadi İşletme'ye ,İktisadi

İşletme'den Oda'ya parasal aktarım yapılması hususunda Oda Yönetim Kuruluna

yetki verilmesine,

10- Oda Meclis Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi ; 1l- Oda Meclis Kurulunca , Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi,

12- Oda Meclis Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu tekliflerini karara bağlamak, dilek ve

temennilerde bulunmak"
ETİKET :  

Tümü