-- Reklam Alanı 9 --

Köylere Hizmet Götürme Birliği Arazileri ihaleye çıkarıyor

İpsala Kaymakamlığı, Mülkiyeti hazineye bağlı toplam 867.409 metre kare olan parsellere ayrılmış yerleri 6 Aralık 2022’de ihaleye çıkaracağını duyurdu.

11:16:00 | 2022-12-02
-- Adversting 5 --

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılacak yerleri,  yönetmeliğin 18. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile Birlik encümeni huzurunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 06.12.2022 Salı Günü saat 10.00’da ihaleye çıkarıyor.

İhalesi yapılacak araziler 2023 yılı için şartnamede belirtilen süre boyunca kiraya verilecek olup ihale bedelinin yüzde 50’si ihale akabinde aynı gün birlik hesabına yatırılması gerekiyor. İhale bedelinin kalan yüzde 50’si takip eden 30 gün içinde birlik hesabına yatırılacak veya aynı gün süre içinde 04.01.2023 tarihine kadar geçerli banka kesin teminat mektubu birliğe teslim edilerek bedelinin tamamı ödendikten sonra sözleşme imzalanacak.

İhaleye girecekler yüzde 10 geçici teminatlarını ihale saatine kadar İpsala Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Biriliği’nin Halkbankası TR 39 0001 2009 3380 0005 0000 05 nolu hesabına yatırmaları gerekiyor.

İhaleye katılmak isteyen T.C. vatandaşı herkes ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin tebligat adresi ile faaliyet belgesini idareye teslim etmek zorundadır.

İhaleye kadar şartname, sözleşme örneği ve harita hergün mesai saatleri içinde İpsala Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde görülebilecek.

Pey artırımı 100.00TL olarak devam eden yerlerin listesi:
ETİKET :  

Tümü