-- Reklam Alanı 9 --

T.C. İPSALA İCRA DAİRESİ 2019/96 ESAS İİK. 133. MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

10:58:58 | 2021-06-04
-- Adversting 5 --

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Edirne il, İpsala İlçesi , İbriktepe Köyü Mezarlık Altı Mevkii 244 ada 21 parsel sayılı taşınmaz satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında borçlu adına tam hisse ile tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz ibriktepe köyü yerleşim alanının 1370 m Batısında az eğimli bir alanda bulunmakta olup, Kumlu - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan verimli kültür arazisi niteliğindedir..

Yüzölçümü                 : 970 m2

Kıymeti                       : 9.700,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      :Tapu kaydında

Satış Günü                  : 16/07/2021 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      :Edirne il, İpsala İlçesi , İbriktepe Bostanlık Mevkii 253 ada 36 parsel sayılı taşınmaz satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında borçlu adına tam hisse ile tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz ibriktepe köyü yerleşim alanının 1620 m güney - batısında az eğimli bir alanda bulunmakta olup, Kumlu - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan verimli kültür arazisi niteliğindedir. taşınmaz sultanköy baraj Gölüne çok yakın olup şartalırn oluşması ve gerekli izin alınması halinde çiftci imkanları ile sulanma imkanına sahip konumdadır.

Yüzölçümü                 : 2.877 m2

Kıymeti                        : 28.770,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

Satış Günü                  : 16/07/2021 günü 15:10 - 15:15 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Edirne il, İpsala İlçesi , İbriktepe Köyü Bostanlık Mevkii 253 ada 37 parsel sayılı taşınmaz satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında borçlu adına tam hisse ile tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz ibriktepe köyü yerleşim alanının 1650 m güneyin batısında az eğimli bir alanda bulunmakta olup, Kumlu- tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan verimli kültür arazisi niteliğindedir. Taşınmaz Sultanköy baraj gölüne çok yakın olup şartaların oluşması ve gerekli izinlerin alınması halinde çiftçi imkanları ile sulama imkanına sahip konumdadır.

Yüzölçümü                 : 3.968 m2

Kıymeti                       : 39.680,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

Satış Günü                  : 16/07/2021 günü 15:20 - 15:25 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Edirne il, İpsala İlçesi , İbriktepe Köyü Bostanlık Mevkii 259 ada 14 parsel sayılı taşınmaz satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında borçlu adına tam hisse ile tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz ibriktepe köyü yerleşim alanının 3000 m güney batısında orta eğimli bir alanda bulunmakta olup, Taşınmazın bir bölümünün önceki yıllarda kum ocağı olarak kullanıldığı içinden kum alındığı taşınmazda derin çukurlar ve yüksek toprak yığınları bulunduğu ve uzun yıllardır tarımsal üretim yapılmadığı anlaşılmaktadır. Taşınmazın doğu bölümünde kalan kısımda ise alanın doğal yapısının korunduğu bu alanında komşu parsel ile birlikte işlendiği görülmüştür. doğal yapısının bozulmayan kısımdan anlaşıldığı üzere taşınmazın eski hali ile Killi - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan kültür arazisi niteliğinde iken kum ocağı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Taşınmaz ancak maliyetli bir makine çalışması ile tarım yapılabilir hale getirilebilir.

Yüzölçümü                 : 4.586,00 m2

Kıymeti                       : 13.758,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

Satış Günü                  : 16/07/2021 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. artırmada istekli bulunmadığı takdirde Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Taşınmazın 11/12/2020 tarihli ihalesine katılan ihale alıcısı ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine neden olmuş bulunduğu ;ayrıca taşınmazın 11/12/2020 tarihli ihalesine ihalenin feshi davası açılmış olduğu , davanın devam ettiği ;bu nedenle ihaleye katılacakları dava sonucu verilecek kararın bağlayacağı olacağı gibi tescil işlemi için davanın sonucunu beklenileceği ,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/96 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/06/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
ETİKET :  

Tümü