-- Reklam Alanı 9 --

T.C. İPSALA İCRA DAİRESİ 2018/205 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

11:40:58 | 2019-10-04
-- Adversting 5 --

T.C.

İPSALA

İCRA DAİRESİ

2018/205 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                         :Edirne il, İpsala İlçesi ,Karpuzlu Köyü 2551 parsel sayılı taşınmaz satışa arz olunur.Taşınmazın satışa konu olan kısmı tapu kaydında borçlu adına kayıtlı 1/3 hisse ile Mürfez avlulu kerpiç ev ve ahır vasfındadır.Tapu kaydında beyanlar hanesinde 3402 Sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu 27/08/2019 - 4636 yevmiye no ile belirtilmiştir. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre :

1-Taşınmaz üzerindeki tek katlı binanın duvarları kerpiç ve tuğladan içi ve dışı sıvalı 3 oda bir salon , bir mutfak ,bir banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Kuru zeminler laminat parke ile kaplı ıslak zeminler kale seramik ile kaplı iç kapıları ahşap dış penceleri plastik doğramadan,yapılmış üstü çatı ve kiremitle örtülü elektirik ve su tesisatı mevcut.

2-Taşınmaz üzerindeki tek katlı binanın duvarları tuğladan içi ve dışı sıvalı bina bir bütün olup,üç hane olarak kullanılanbinada toplam olarak 7 oda , 3 salon, 3 mutfak , 3 banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. 5 odanın ve 2 salonun zeminler laminat parke ile ile kaplı iç kapıları ahşap doğramadan , dış penceleri plastik doğramadan yapılmış üstü çatı ve kiremitle örtülü,örtülü elektirik ve su tesisatı mevcut .

3- Taşınmaz üzerindeki binanın duvarları tuğladan içi ve dışı sıvasız ön kısımda az bir sıva yapılmış , dış kapısı ahşaptan üstü örtülü halen kömürlük olarak kullanılıyor.

4-Taşınmaz üzerindeki binanın duvarları tuğladan içi ve dışı sıvalı mutfak olarak kullanılan bir kısım zemini kale seramik ile kaplı ,ambar olarak kullanılan kısım tabanı beton dış kapıları plastik ve ahşaptan , üstü eternit örtülüdür.

5-Taşınmaz üzerindeki bulunan iki katlı betonarme binanın duvarları tuğladan, içi ve dışı sıvalı zemin ve 1. katlarda toplam 4 oda , 2 salon ,2 hol , 2 mutfak , 2 banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Kuru zeminler laminet parke ile kaplı ıslakzeminler kale seramik ile kaplı , iç kapıları ahşap, dış pencereleri doğramadan yapılmış üstü çatı ve kiremit ile örtülü güneş enerjili ,kaleriförlü,elektirik ve su tesisatı mevcut. Taşınmaz üzerindeki binaların toplam değeri 351.123,16 TL. Arsa değeri 105.000,00 TL. satışa konu ise 1/3 borçlu hissesidir.

Yüzölçümü                       : 3.500,00 m2 (satış konu 1/3 hisse 1.166,67 m2)

İmar Durumu                    : İlgi belediye yazısında : 1/1000 Ölçekli imar Planında konut + ticaret , İnkişah sahasındadır.Bina yüksekliği 7,20 Metre ,Ön bahçe mesafesi 5,00 Metre ,Yan bahçe mesafesi 3,00 Metre ,Arka bahçe mesafesi 3,00 Metre ,Temel alanı katsayısı (Taks) %20 ,Kat alanı kat sayısı (Kaks) %40 , İnşaat nizamı A olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti                              : 152.041,05 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü                    : 06/11/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü                    : 04/12/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri                            : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/205 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
ETİKET :  T.C. İPSALA İCRA DAİRESİ 2018/205 TLMT.

Tümü