-- Reklam Alanı 9 --

T.C. İPSALA İCRA DAİRESİ 2020/47 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

11:58:08 | 2021-05-10
-- Adversting 5 --

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   :Edirne il, İpsala İlçesi , Pazar dere Köyü ,Eski Bağlık Mevkii 932 parsel sayılı taşınmazın borçlu adına kaytılı 40/60 hissesi satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz Pazar dere köyü yerleşim alanının 1000 m güneyinde az eğimli bir alanda bulunmakta olup, Killi - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan, Pazardere -Keşan Karayoluna sınır verimli kültür arazisi niteliğindedir.

Yüzölçümü                  : 20.800,00 m2

Kıymeti                       : 138.666,67 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

1. Satış Günü              : 06/07/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü              : 02/08/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   :Edirne il, İpsala İlçesi , Pazardere Köyü ,Eskibağlık Mevkii 770 parsel sayılı taşınmazın borçlu adına kaytılı 40/60 hissesi satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz Pazardere köyü yerleşim alanının 750 m güney-doğusunda eğimli bir alanda bulunmakta olup, Kumlu - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan verimli kültür arazisi niteliğindedir.

Yüzölçümü                  : 70.500,00 m2

Kıymeti                       : 329.000,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

1. Satış Günü              : 06/07/2021 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü              : 02/08/2021 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :Edirne il, İpsala İlçesi , Pazardere Köyü ,Kozköy Yolu Mevkii 269 parsel sayılı taşınmazın borçlu adına kaytılı 40/60 hissesi satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır .Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz Pazardere köyü yerleşim alanının 1400 m kuzey-doğusunda orta eğimli bir alanda bulunmakta olup, Kumlu - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan verimlikültür arazisi niteliğindedir.

Yüzölçümü                  : 11.400 m2

Kıymeti                        : 53.200,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

1. Satış Günü              : 06/07/2021 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü              : 02/08/2021 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :Edirne il, İpsala İlçesi , Pazardere Köyü ,Koz köy Yolu Mevkii 400 parsel sayılı taşınmazın borçlu adına kaytılı 2/3 hissesi satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz Pazardere köyü yerleşim alanının 800 m kuzey doğusunda orta eğimli bir alanda bulunmakta olup, Kumlu - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli verimli kültür arazisi niteliğindedir.

Yüzölçümü                  : 4.000,00 m2

Kıymeti                       : 21.333,33 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

1. Satış Günü              : 06/07/2021 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü              : 02/08/2021 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Edirne il, İpsala İlçesi , Pazardere Köyü ,Eski Bağlık Mevkii 821 parsel sayılı taşınmazın borçlu adına kaytılı 40/60 hissesi satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz Pazardere köyü yerleşim alanının 250 m doğusunda eğimlibir alanda bulunmakta olup, Kumlu - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan verimli kültür arazisi niteliğindedir.

Yüzölçümü                 : 23.850,00 m2

Kıymeti                       : 111.300,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında

1. Satış Günü              : 06/07/2021 günü 15:10 - 15:15 arası

2. Satış Günü              : 02/08/2021 günü 15:10 - 15:15 arası

Satış Yeri                    : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İPSALA / EDİRNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Satış ilanı tebliğ edilemeyen kişilere ilanen tebliğ hükmündedir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/47 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/05/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
ETİKET :  

Tümü